beats by dre cheap

"Al' mene čeka bela lađa..."

Nije Đole.
Kundera je.
"Nepodnošljiva lakoća postojanja".
I jedan dio knjige koji je...
Nešto pročitaš i učini ti se da je neko napis'o tvoje misli koje ti nisi nikad mog'o...
Priznat' sam sebi?
Nisi ih bio svjestan?
Oboje.
Uglavnom.

"Muškarce koji neprestano jure za ženama možemo lako podijeliti u dvije kategorije. Jedni traže u svim ženama svoj vlastiti subjektivni i stalno isti san o ženi. Druge tjera želja da osvoje beskrajno šarenilo objektivnog ženskog svijeta.
Opsjednutost onih prvih je lirska - traže u ženama sami sebe, svoj ideal, i stalno iznova doživljavaju razočarenje, jer je ideal, kao što je poznato, ono što se nikad ne može naći. Razočarenje koje ih tjera od jedne žene do druge daje njihovoj nestalnosti neko romantično opravdanje pa su mnoge sentimentalne dame sklone da blagonaklono gledaju na njihovo uporno mnogoženstvo.
Druga opsjednutost je epska i žene u njoj ne vide ništa što bi ih moglo dirnuti - muškarac ne traži u ženama nikakav subjektivni ideal, pa ga sve zanima i ništa ga ne može razočarati. I upravo ta nesposobnost za razočarenjem ima u sebi nešto što izaziva ogorčenje drugih. Opsjednutost epskog ženskara ljudima izgleda neiskupljena (neiskupljena razočarenjem).
I kako lirski ženskar uvijek juri za istim tipom žene, niko ni ne primjećuje da stalno mijenja ljubavnice; prijatellji ga stalno dovode u nepriliku jer nisu u stanju da razlikuju njegove prijateljice i nazivaju ih stalno istim imenom.
Epski ženskari (a među takve, naravno, spada i Tomaš) udaljuju se u svojoj trci za saznanjem sve više od konvencionalne ženske ljepote, koje su se brzo zasitili, i neumitno završavaju kao skupljači kurioziteta. Svjesni su toga, pomalo se stide sebe, i da ne dovode prijatelje u nepriliku, ne pojavljuju se sa svojim ljubavnicama u javnosti."

To je to.
Nađe me čovjek sa ovim lirskim tipom.
I šta sad?
Da se sekiram?
O tom potom.
Samo, činjenica je da uvijek moram dalje.
Neki dan sam iz čista mira dao otkaz na dotadašnjem poslu i naš'o drugi u roku od 24 sata.
Jebi ga, nisam više mog'o tu i mor'o sam dalje.
Makar ost'o bez posla.
Ta potreba da se ide dalje je...
Jebi ga.
Tako je i za svim ostalim.
Pa i s vezama.
Prokletstvo?
Možda...

Pegazove jasle
http://pegazovejasle.blogger.ba
24/03/2008 00:30